Jesteś tu: » Strona główna

W dniach 8, 12, 15 maj młodzież naszego gimnazjum miała okazję zwiedzić nowoczesne lokalne przedsiębiorstwa.
Odbyły się dwie wizyty w zakładzie "Capek" produkującym drzwi metalowe, a także w masarni "Opiła".
Uczniowie zwiedzili zautomatyzowane hale produkcyjne, mogli zobaczyć nowoczesne technologie, roboty i komputery najnowszej generacji.

Zwiedzanie lokalnych przedsiębiorstw
czytaj więcej
 • Informacje dotyczące legitymacji szkolnych

      Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji, od tego roku każda legitymacja szkolna ma zawierać numer PESEL ucznia. W związku z tym wychowawcy klas zbierają dotychczasowe legitymacje, na których zostanie dokonany wpis numeru PESEL opatrzony pieczęcią szkoły.
      Przypominamy, że jedynym dokumentem poświadczającym uprawnienia uczniów do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych jest ważna legitymacja szkolna. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają  uprawnień do ulgowych przejazdów.
      Zbliża się okres wakacyjnych wyjazdów i dlatego prosimy rodziców o dopilnowanie, aby każde dziecko miało ważną legitymację.

 • Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

 I ETAP –zakładanie konta w systemie 

od 11 maja -24 czerwca 2015 do 12.00

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl w następujący sposób:

zakładając konto indywidualnie w domu lub w swojej szkole – gimnazjum, lub  zgłaszając się do szkoły I wyboru, gdzie będzie udzielona pomoc w założeniu konta

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Proces zakładania konta składa się z 5 kroków

 1. Wskazanie z listy nazwy gimnazjum macierzystego
 2. Uzupełnienie swoich danych osobowych

Podanie adresu email pozwoli na przywrócenie konta w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła

 1. Uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych
 2. Wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej
 3. Wygenerowanie loginu i hasła, zapisanie go oraz zapamiętanie szkoły I wyboru.

Wniosek może zostać wydrukowany w 5 kroku  ( tuż po założeniu konta), możliwe jest też zakończenie pracy w systemie i wydrukowanie wniosku dopiero po upewnieniu co do poprawności dokonanych wyborów szkół

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje wniosek:

 • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już  żadnych zmian.
 • wniosek  musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 • wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie
 • w przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy, zasięgnąć informacji w tej szkole, kiedy będzie niezbędne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego  orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

w przypadku spełniania kryterium zdrowotnego (krok 2), ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia należy

 • dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów (krok 2) konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  •  niepełnosprawność kandydata;
  •  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  •  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  •  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  •  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  •  objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 II ETAP-wprowadzanie danych o ocenach

do 25 czerwca 2015r.

Kandydat wprowadza przez Internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia ( konkursy)

 

III  ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 26 czerwca - 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach  egzaminu gimnazjalnego
 •  zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

03 lipca 2015r.  godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty.

 

V ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 03 lipca godz. 10.00  do 07 lipca 2015r. do godz. 10.00

 Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

08 lipca 2015r. godz. 09.00 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 • Bieg Między Pomnikami

       8.05.2015 r. na boisku Olzy Godów odbył się Bieg Między Pomnikami Powstańców Śląskich. Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa osób. Pogoda i humory zawodników sprzyjały zaciętej sportowej rywalizacji. W ogólnej klasyfikacji nasze gimnazjum zajęło I miejsce. Po zakończonych biegach na zawodników czekał poczęstunek przygotowany przez Gminę Godów.

Chłopcy

Dziewczyny

I klasy

 1. Sebastian Mrozek IB

1. Patrycja Jurzyca IA

 1. Gim. Skrzyszów

2. Gim. Skrzyszów

 1. Gim. Skrzyszów

3. Gim. Skrzyszów

 1. Gim. Skrzyszów

          4. Gim. Skrzyszów

 1. Gim. Skrzyszów

5. Oliwia Rupińska 1C

II klasy

 1. Gim. Skrzyszów

 1. Martyna Nitka 2B

 1. Tomasz Szołucha 2B

2. Karolina Potysz 2C

 

3. Sławomir Dorda 2C

 

     3. Zuzanna Bystroń 2C

 

4. Gim. Skrzyszów

 

    

       4. Kinga Grzegoszczyk 2A

 

 

5. Gim. Skrzyszów

  

        5. Gim. Skrzyszów

III klasy

 1. Gim. Skrzyszów

 1. Sonia Szczepaniak 3D

 1. Damian Reclik 3A

2. Aleksandra Krentusz 3A

 

3. Gim. Skrzyszów

 

3. Gim. Skrzyszów

4. Gim. Skrzyszów

 

4. Gim. Skrzyszów

 

 

5. Karol Grabiec 3A

 

5. Kamila Prochasek 3A

 

Gratuluję wszystkim biegaczom i bardzo dziękuję za sportowe zachowanie. Życzę dalszych sukcesów!

 

 

Joanna Wawrzyczny

Bieg Między Pomnikami

Dnia 14 maja  odbył się Gimnazjalny Dzień Europy każda z klas przygotowała prezentację komputerową, zagadkę przedstawiającą w skrócie państwo, flagę, potrawę, zabytek, utwór muzyczny, instrument narodowy lub ludowy, charakterystyczne święto, strój narodowy, znaną postać oraz wystawkę w holu.

 

Wyniki rywalizacji były następujące:

I miejsce klasa IIIc

II miejsce klasa IIIb

III miejsce klasa IIb

 

Gratulujemy!

Dzień Europy
czytaj więcej
 • Apel

Na apelu zostali wyróżnieni  przez dyrektora Waldemara Paszylkę uczniowie Gimnazjum z osiągnięciami w róznych dziedzinach dodatkowo laureaci Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych otrzymali nagrody książkowe.

Apel

       8 maja o 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu rozpoczęła się „Noc w Galerii“, podczas której odbył się wernisaż wystawy wyklejanek Wisławy Szymborskiej pochodzących ze zbiorów Fundacji Wisławy Szymborskiej w Krakowie.

      Nie mogło nas tam zabraknąć. Oglądając prace „autorki paru wierszy“, słuchaliśmy także jazzowego koncertu na wibrafon i gitarę w wykonaniu absolwentów Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach – Bartka Pieszki i Przemysława Hanaja.

       Słabość noblistki do kiczu, serialu „Niewolnica Isaura“, limeryków, loteryjek oraz Kornela Filipowicza mogliśmy poznać dzięki obejrzeniu dokumentalnego filmu „Chwilami życie bywa znośne“ autorstwa  dziennikarki – Katarzyny Kolendy – Zaleskiej.

       W ostatniej części wieczoru mały miejsce warsztaty kolażu zatytułowane „Proszę do mnie nie przychodzić przez kilka dni, bo będę artystką“. Cięliśmy zapamiętale mocno już nieaktualne gazety, tworząc obrazki i pocztówki inspirowane dziełami Wisławy Szymborskiej.

       Pantofelków nie zgubiliśmy, bo do domów dotarliśmy przed północą, ale kapcie nam spadły. Z wrażenia, rzecz jasna! I dopiero w domu, ponieważ kulturalni ludzie publicznie z nóżek obuwia nie zdzierają.

 

„Noc w Galerii“
czytaj więcej
 • Bilety miesięczne

Dotyczy: BILETÓW MIESIĘCZNYCH PKS

WPŁATY W WYSOKOŚCI 25 ZŁ NA BILETY MIESIĘCZNE PKS NA MIESIĄC CZERWIEC 2015 SĄ PRZYJMOWANEW SEKRETARIACIE

W TERMINIE DO ŚRODY 15 MAJA BR.

 • Wyjazd do Niemiec
W listopadzie 2015r. organizowany zostanie wyjazd grupy uczniów naszej szkoły do Gersheim w Niemczech.
Szczegóły oraz regulamin rekrutacji uczniów znajduje się w linku Wyjazd do Niemiec http://www.gimnazjumgolkowice.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,246
 
 
Romana Dudzic
Wyjazd do Niemiec
 • KONSULTACJE

Dnia 5 maja (wtorek) w godzinach od 16.30-18.00 odbędą się konsultacje.

 • MENU NA MIESIĄC MAJ 2015

PONIEDZIAŁEK

04.05.2015   r.

ZUPA CZOSNKOWA +   BUŁKA PSZENNA

WTOREK

05.05.2015   r.

ZUPA KRUPNIK +   BUŁKA GRAHAMKA

ŚRODA

06.05.2015r.

ZIEMNIAKI +   KOTLET SCHABOWY + SURÓWKA Z KAPUSTY CZERWONEJ

CZWARTEK

07.05.2015   r.

ZUPA POMIDOROWA Z   MAKARONEM + BUŁKA PSZENNA

 

PIĄTEK

08.05.2015   r.

RYŻ NA MLEKU Z   MASŁEM, CUKREM I CYNAMONEM

 

 

PONIEDZIAŁEK

11.05.2015r.

ZIEMNIAKI +   KOTLET MIELONY + KAPUSTA ZASMAŻANA

WTOREK

12.05.2015   r.

ZUPA ŻUREK NA   ZAKWASIE + BUŁKA GRAHAMKA

ŚRODA

13.05.2015   r.

ZUPA KALAFIOROWA   + BUŁKA PSZENNA

CZWARTEK

14.05.2015   r.

KOPYTKA Z SEREM   TWAROGOWYM, MASŁEM I CUKREM

PIĄTEK

15.05.2015   r.

ZUPA FASOLOWA +   CHLEB 2/OS

 

 

PONIEDZIAŁEK

18.05.2015   r.

ŁAZANKI Z KAPUSTĄ   I KIEŁBASĄ

 

WTOREK

19.05.2015   r.

ZUPA JARZYNOWA Z   ZIELONYM GROSZKIEM+ BUŁKA GRAHAMKA

ŚRODA

20.052015   r.

ZUPA ŻUREK   ZABIELANY + BUŁKA PSZENNA

CZWARTEK

21.05.2015   r.

ZIEMNIAKI + SOS +   ROLADA DROBIOWA + SAŁATKA Z BURACZKÓW

PIĄTEK

22.05.2015   r.

ZUPA   CEBULOWA + BUŁKA PSZENNA

 

PONIEDZIAŁEK

25.05.2015   r.

ZUPA OGÓRKOWA +   BUŁKA GRAHAMKA

WTOREK

26.05.2015   r.

KLUSKI   FASZEROWANE TRUSKAWKAMI Z MASŁEM I CUKEM

ŚRODA

27.05.2015   r.

KASZA +GULASZ   WIEPRZOWY + SURÓWKA Z KAPUSTY BIAŁEJ

CZWARTEK

28.05.2015   r.

ZUPA KAPUŚNIAK +   BUŁKA PSZENNA

PIĄTEK

29.05.2015   r.

ZUPA GROCHÓWKA +   BUŁKA PSZENNA

 

             30 kwietnia, uczniowie trzecich klas gimnazjum, po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w chemicznych warsztatach  zorganizowanych przez pracowników Katedry Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Były to ciekawie zorganizowane zajęcia, w czasie  których uczniowie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia chemiczne, sprawdzając swoją wiedzę i  umiejętności   nabyte w szkole.

Dla bezpieczeństwa musieli być ubrani w specjalne fartuchy, okulary i rękawiczki Przez parę godzin gimnazjaliści przeprowadzili kilka wybranych reakcji chemicznych. Efektowne okzazło się badanie pH produktów występujących w życiu codziennym człowieka oraz  określanie barw zwiazków chemicznych.  Młodzież miała także okazję przeprowadzić eksperymenty zwiazane z  ekstrakcją i sublimacją jodu, odróżnianiem tłuszczów nasyconych i nienasyconych, denaturacją białek. Szczególnie  atrakcyjne  okazały się reakcje odwracalne oraz  eksperymenty wytrącania soli srebra, tworzenie „ srebrnego lustra”.

Na koniec uczniowie  zwiedzili nowoczesne laboratoria membranowych technik rozdziału służących do oczyszczania wód i ścieków,  a także chromatografii jonowej.

Ciekawy i intrygujący sposób realizacji lekcji chemii w postaci warsztatów dał młodzieży wiele frajdy. Dzięki takim zajęciom młodzież może przekonać się, że jest to fascynujaca dziedzina nauki.

 

Henryka Mitko

Chemiczne warsztaty
czytaj więcej

             28 kwietnia w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbył się finał XII Wojewódzkiego Konkursu Filozoficznego „Audaces fortuna iuvat“. W gronie dwunastu finalistów z województwa śląskiego znalazł się uczeń naszego gimnazjum - Szymon Ksiądz z klasy 2a. 

Zadaniem przystępujących do konkursu było napisanie eseju  na temat jednego z problemów poruszonych w książce „Wycieczki filozoficzne“ Stephena Lawa. Tytuł pracy Szymona brzmiał „Czy Bóg jest metaforą?“. W starciu finałowym wyłonieni w I etapie konkursu uczniowie prezentowali swoje prace i dyskutowali na ich temat z pozostałymi uczestnikami pod kierunkiem jurorów – pracowników naukowych Wydziału Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.

W dyskusji młodzież próbowała odpowiedzieć na pytania: Czy powinienem jeść mięso? Skąd mam wiedzieć, że świat nie jest wirtualny? Co jest rzeczywiste? Czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki? Co jest źródłem dobra i zła? Czym jest umysł? Czy Bóg istnieje?

Gimnazjaliści mieli okazję dowiedzieć się od moderatorów, czym jest dżinizm i teodycea, jak budować dobrą definicję i precyzyjnie formułować myśli w języku, który jest źródłem nieporozumień, a także, co chyba najważniejsze, że  filozof nie zawsze znajduje odpowiedzi, bowiem  wobec niektórych tajemnic ludzki umysł jest po prostu bezradny.

Podsumowując trzygodzinną dyskusję,  jurorzy podkreślali zaangażowanie, dojrzałość

i wysoką kulturę dyskutantów w wyrażaniu poglądów.

 

Agata Marcinkowska

Wojewódzki Konkurs Filozoficzny „Audaces fortuna iuvat“
czytaj więcej
 • Ogłoszenie Ligii Ochrony Przyrody

 W miesiącu maju będzie się odbywała zbiórka makulatury. Paczki należy związać sznurkiem, podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą oraz podać ilość kilogramów.

                                                

Opiekunka LOP  Joanna Grzonka

Dnia 27 kwietnia 2015 r. Liga Ochrony Przyrody zorganizowała z okazji Dnia Ziemi happening ekologiczno - plastyczny. Tematem była "Różnorodność biologiczna" . W tym wydarzeniu brało udział po dwóch przedstawicieli z każdej klasy. Impreza odbyła się w holu gimnazjum. Każda para miała inne podejście do tematu. Prace zostały wyeksponowane na ścianach holu.

I miejsce zdobyli uczniowie klasy IIIb - Magdalena Grzenia i Beniamin Strączek;

II miejsce - Oliwia Rupińska i Patrycja Kowol z klasy Ic;

III miejsce - Zofia Mencewicz i Patrycja Jurzyca z klasy Ia.

Miesiąc wcześniej uczniowie klas trzecich wykonywali prace: mini - projekty na temat parków narodowych. Oto zwycięzcy : 

Beniamin Strączek IIIb

Zuzanna Hendryszak IIIb

Sonia Szczepaniak IIId

 

Opiekunka LOP  Joanna Grzonka

Dzień Ziemi
czytaj więcej

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma