lefttop.jpgleftmiddle.jpg

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

ankieta

Czy podoba Ci się nowa strona internetowa ?

Pokaż wyniki
rightmiddle.jpg

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Środa, 2014-08-27
Imieniny:
Cezarego, Małgorzaty
leftbottom.jpg
Logo BIP
http://www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty
https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/login.aspx?ReturnUrl=%2fidziennik%2fidziennik%2fLogin.aspx%3fn%3dzs_golkowice&n=zs_golkowice
http://www.francuskiwnaszejszkole.bloog.pl
http://eti.agh.edu.pl/brd/
http://bezpiecznyinternet.org/
http://www.sieciaki.pl
http://helpline.org.pl/
http://www.godow.pl
Jesteś tu: » Strona główna

 

Już WAKACJE !!!

Na progu tegorocznych wakacji życzymy wszystkim nauczycielom, dyrekcji, uczniom i ich rodzicom  radosnego wypoczynku, który będzie miłym wspomnieniem przez resztę roku, samych słonecznych i pięknych  dni, a także, aby wszyscy z tegorocznych wakacji wrócili wypoczęci, szczęśliwi i opaleni z nowymi siłami aby rozpocząć nowy rok szkolny.

 

 

 

 

 • PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 Plan lekcji obowiązujący od 1 września 2013r.  Plan do pobrania w wersji PDF oraz XLS.

 

Plan lekcji obowiązujący od 1.09.2013r.(XLS)

Plan lekcji obowiązujący od 1.09.2013r.(PDF)

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w poniedziałek 2 września 2013 r. o godzinie 9.00 w holu gimnazjum.

 • Informacja

W sekretariacie do odbioru są bilety miesięczne PKS na wrzesień 2013.

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPRAWKI SZKOLNEJ 2013/2014

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.


Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

 

5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

 

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

 

  • kl. I - III - do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
  • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.  

Wniosek nr1 o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 (DOC)

Wniosek nr2 o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 (DOC)

Informacja o Wyprawce szkolnej 2013/2014 dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Godów (DOC)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych(PDF)

 • Już WAKACJE !!!

Na progu tegorocznych wakacji życzymy wszystkim nauczycielom, dyrekcji, uczniom i ich rodzicom  radosnego wypoczynku, który będzie miłym wspomnieniem przez resztę roku, samych słonecznych i pięknych  dni, a także, aby wszyscy z tegorocznych wakacji wrócili wypoczęci, szczęśliwi i opaleni z nowymi siłami aby rozpocząć nowy rok szkolny.  

Już WAKACJE !!!
 • Informacja dla rodziców

Informujemy rodziców, że wysyłając dzieci na wypoczynek, mogą sprawdzić w bazie, czy został zgłoszony w kuratorium na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

 

28 czerwca to ostatni dzień nauki w roku szkolnym 2012/2013.Z tej okazji w holu gimnazjum Dyrektor  Zespołu Szkół wręczył najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem. W wakacyjny nastrój wprowadził nas zespół "Kantyczki" w piosence "Lato,lato..." Pani Wicedyrektor zapoznała uczniów z zasadami bezpiecznego spędzenia wakacji. Została wręczona nagroda książkowa dla najlepszego czytelnika.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013
czytaj więcej

  27 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie klas trzecich. Edukację w gimnazjum zakończyło 84 uczniów klasy IIIa, których wychowawczynią była Katarzyna Powieśnik, IIIb wychowawczyni Joanna Wawrzyczny, IIIc wychowawca Dawid Krzystała, IIId wychowawczyni Anna Bierońska. Wśród zaproszonych gości była dyrekcja i nauczyciele. Licznie stawili się także rodzice. Na początek głos zabrał dyrektor Zespołu  Szkół Waldemar

Paszylka, który podsumował trzyletni okres nauki.

Po uroczystym wręczeniu świadectw, nagród za wyniki szkolne, listów gratulacyjntch dla rodzców głos zabrali przedstawicielka uczniów Karolina Kranc, rodziców pan Pieczka, przewodnicząca rady rodziców pani Izabela Marek. Podziękowania otrzymali

również rodzice pracujący przez trzy lata na rzecz Rady Rodzców. Następnie słowa podziękowania dla kadry pedagogicznej przekazali odchodzący

uczniowie. Absolwenci w programie artystycznym tańczyli Poloneza, wystąpił szkolny zespół "Decybela", dwie uczennice zatańczyły taniec nowoczesny,

były podziękowania dla rodziców. Ta uroczystość  była dla trzecioklasistów ostatnią  w szkole. Skończył się dla nich pewien etap życia, teraz czeka ich nowa szkoła, nowi koledzy i

nauczyciele. Mamy nadzieję, że z sympatią będą wspominać lata spędzone w naszej szkole. Życzymy wszystkim absolwentom miłych i uda­nych wakacji.

UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS TRZECICH
czytaj więcej
 • LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Szanowni Państwo, 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców, poruszający temat nowej kampanii społecznej REAGUJ.MASZ PRAWO. Kampania ta ma na celu zmianę postaw świadków stosowania przemocy wobec dzieci i skłonienie ich do reagowania w takich sytuacjach i zgłaszania takich przypadków.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu: http://www.brpd.gov.pl/wystapienia/2013_05_29_list.pdf

 

Z poważaniem, Dział Komunikacji Społecznej Biuro Rzecznika Praw Dziecka

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się w piątek 28 czerwca o godzinie 9.30.

 • Bilety miesięczne

WPŁATY W WYSOKOŚCI 22,95 ZŁ NA BILETY MIESIĘCZNE PKS NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013

W SEKRETARIACIE W TERMINIE DO CZWARTKU 18 LIPCA BR.


 
 • Informacja

 

INFORMACJA

Opłaty za posiłki na miesiąc wrzesień 2013 r. można regulować w sekretariacie w dniach

od 26 do 30 sierpnia 2013 r.

Koszt miesięcznego wyżywienia za 20 dni wynosi 80,00 zł (od 03-30.09.2013 r.).

 

W dniu 25 czerwca Dyrektor Zespołu Szkół Waldemar Paszylka wręczył  najlepszym uczniom stypendia naukowe.

Otrzymali je następujący uczniowie:

 

1.Rafał Kłosek       średnia ocen 5,67 klasa Ia

2.Monika Przybyła  średnia ocen 5,5  klasa IIa

3.Aleksandra Beń   średnia ocen 5,4  klasa Id

 

Za wybitne osiągnięcia sportowe stypendium otrzymał  uczeń klasy IIIb Łukasz Nitka.

Stypendia
czytaj więcej

W dniach 20,21,22 czerwca odbyła się wycieczka dla najlepszych uczniów fundowana przez Urząd Gminy w Godowie. W tym roku prymusi odwiedzili Gniezno, Biskupin oraz Żychlinę, która jest miejscowością partnerską gminy Godów. Uczniowie mieli możliwość odwiedzienia bazyliki w Licheniu. W ostatnim dniu korzystali z uroków term w Uniejowie. Pełni wrażeń wrócili w sobotę  wieczorem do Gołkowic.

Wycieczka dla najlepszych uczniów
czytaj więcej

W dniu 19 czerwca 2013 roku w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połaczony z ewakuacją uczniów i pracowników z budynku szkoły. Akcja przebiegała bardzo sprawnie, zgodnie z procedurami i instrukcjami. Następnie nauczycielka Katarzyna Powieśnik wraz z uczniami zaprezentowała zakres udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wybranych stanach zagrażających zdrowiu.

Próbny alarm
czytaj więcej

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo